🔥 Gratis NLG-sfære med din brætbestilling i maj! Gratis forsendelse i hele verden 🔥

Fortrydelsesret

Fortrydelsesret: Du har ret til at fortryde denne kontrakt inden for fjorten dage uden at give nogen grund. Fortrydelsesfristen er fjorten dage fra den dag, hvor du eller en tredjemand navngivet af dig, som ikke er transportøren, har taget de sidste varer i besiddelse. For at udøve din fortrydelsesret skal du informere os (Dieckmann & Sheldon GbR
c / o KAOS Wilhelminenhofstr. 92, 12459 Berlin, Tlf .: +49 (0) 1625221414, e-mail: contact@costaboard.com) ved hjælp af en klar erklæring (f.eks. Et brev sendt med post eller e-mail) om din beslutning om at gøre det Til ophæve kontrakten, oplyse. Du kan bruge den vedhæftede model fortrydelsesformular til dette formål, men dette er ikke obligatorisk. For at overholde fortrydelsesfristen er det tilstrækkeligt, at du sender din meddelelse om udøvelse af din fortrydelsesret, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Konsekvenser af tilbagekaldelse: Hvis du tilbagekalder denne kontrakt, får vi alle betalinger, som vi har modtaget fra dig, inklusive leveringsomkostninger (med undtagelse af de ekstra omkostninger, der skyldes, at du bruger en anden type levering end den vi tilbyder, har valgt den billigste standardlevering), der skal tilbagebetales med det samme og senest inden for fjorten dage fra den dag, hvor vi modtog meddelelse om din annullering af denne kontrakt. Til denne tilbagebetaling vil vi bruge det samme betalingsmiddel, som du brugte til den oprindelige transaktion, medmindre andet udtrykkeligt blev aftalt med dig; Under ingen omstændigheder vil du blive opkrævet gebyrer for denne tilbagebetaling. Vi kan nægte tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne tilbage, eller indtil du har fremlagt bevis for, at du har sendt varen tilbage, alt efter hvad der er først. Du skal straks returnere eller aflevere varerne til os og under alle omstændigheder senest fjorten dage efter den dato, hvor du informerede os om annullering af denne kontrakt. Fristen overholdes, hvis du sender varerne inden fjorten dage er udløbet. Du afholder de direkte omkostninger ved returnering af varerne. Du skal kun betale for ethvert værditab for varerne, hvis dette værditab skyldes håndtering af varerne, der ikke er nødvendig for at kontrollere varens art, egenskaber og funktionalitet.

Udelukkelse eller for tidlig udløb af fortrydelsesretten: Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter om levering af varer, der ikke er præfabrikerede, og til fremstilling af hvilke et individuelt valg eller en bestemmelse foretaget af forbrugeren er afgørende, eller som klart er skræddersyet til forbrugerens personlige behov.

Hvis du vil annullere kontrakten, bedes du udfylde denne formular og sende den tilbage. Til Dieckmann & Sheldon GbR c / o KAOS, Wilhelminenhofstr. 92, 12459 Berlin E-Mail: contact@costaboard.com Jeg / vi ( ) ophæver hermed den kontrakt, jeg / os ( ) har indgået om køb af følgende varer ( ) / levering af følgende service ( )

Bestilt den ( ) ________ / modtaget den ( ) ____ __ Navn på forbrugeren (e) Forbrugerens (e) adresse (r) Forbrugerens (e) signatur (kun ved meddelelse på papir) Dato (*) Slet efter behov

Suche

Dansk
Dansk