Den bedste gave omkring juletræet 📦 Gratis forsendelse i EU

FOSSIL FUELS

Giv mig besked, når dette produkt er tilgængeligt:

Vi præsenterer dig for et af designene på vores nye COSTABOARD ARTIST SERIES Ocean Awareness Collection af kunstneren Alex Rosa.

Dette design er beregnet til at kritisere vores afhængighed af fossile brændstoffer, hvilket i sidste ende skader os. Vi forbrænder stadig enorme mængder fossile brændstoffer og frigiver drivhusgasser til atmosfæren - især CO2. På denne måde absorberer havvandet et overskud af CO2, hvilket sænker havets pH og fører til forsuring! Denne forsuring påvirker igen mange marine liv, især koraller. Koralrev er hjemsted for 25 % d marin biodiversitet, så deres ødelæggelse betyder massivt tab. Virkningerne af forsuring strækker sig dybt ind i fødekæden og påvirker også menneskelige aktiviteter. Som utallige andre levende ting er vi afhængige af sunde oceaner. Så vi skal stoppe med at skade dem!

Alex Rosa: "Vi er nødt til at reducere vores CO2 -fodaftryk ved at undgå og erstatte aktiviteter og produkter, der er afhængige af fossile brændstoffer."

Kør din FOSSIL FUELS COSTABOARD og gør opmærksom på dette emne!

Information om forsendelse og levering

Suche

Dansk